Sağlıkta Endüstri 4.0 - USKAF II

18 Nisan 2017

İstanbul Teknik Üniversitesi

İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi
İTÜ Ayazağa Kampüsü

Forumun Amaç ve İçeriği

Geleneksel sağlık sistemleri, hastaneler, tedavi süreçleri, hasta-doktor ilişkileri günümüzde dijital bir dönüşüm yaşayarak yeni bir yapıya bürünmektedir. Özellikle elektronik, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler bu dönüşümü daha da hızlandırmıştır. Akıllı robotlar, sensörler, gelişmiş veri depolama ve analiz sistemleri ve daha birçok teknoloji bu dönüşümde kilit rol oynamaktadır. Kendi kendini yönetebilen, denetleyen ve optimize eden bu otonom sistemler hayatımızı özellikle sağlık sisteminde şekillendirmeye başlamıştır. Şirketler açısından değer zincirleri yeniden oluşmakta, yöneticiler kararlarını bu yeni çağın gerekliliklerine göre vermek ve değişime ayak uydurmak zorundadır. Ülkemizde ve dünyada Sağlık endüstrisi en çok önem verilen endüstrilerden biri haline gelmiştir. Gerçekleştirilecek olan Forum Sağlıkta Endüstri 4.0’ün önemini vurgulamak ve farkındalığı arttırmak amacıyla gerçekleştirilecektir.