İletişim

Forumun Gerçekleştirileceği Yer: İstanbul Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM), Ayazağa Yerleşkesi – İSTANBUL

Forum Web Sitesi: www.sagliktaendustri4.itu.edu.tr - www.uskaf.com

İletişim: Doç. Dr. Hatice Camgöz Akdağ

E-posta: camgozakdag@itu.edu.tr

Tel: +90 (212) 293 13 00 Dah. 2074